Nguyên liệu thăng cấp trong AR Triệu Hồi Sư

Trong AR Triệu Hồi Sư, nguyên liệu là một phần không thể thiếu để người chơi phát triển sức mạnh của mình. Với rất nhiều tính năng thăng cấp đặc biệt dành cho người chơi AR Triệu Hồi Sư, chúng tôi gửi đến bảng tổng hợp những nguyên liệu cần thiết trong game:

Thăng cấp (level) tướng:

Để thăng cấp tướng, người chơi cần sử dụng bình EXP để thăng cấp:

Hiện tại có 5 loại EXP: Sơ, Trung, Cao, Siêu, Siêu Cấp.

 

Nâng bậc tướng:

Khi tướng lên được cấp độ nhất định, sẽ có khả năng nâng bậc tướng.

Để nâng bậc, người chơi cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu để thực hiện. 

Để thu thập nguyên liệu, người chơi có thể tìm kiếm tại Triệu Hồi Vàng, Ải Thám Hiểm,... Tất cả nguyên liệu đều được chứa trong túi nguyên liệu nâng cấp tướng.

Tinh luyện trang bị:

Để tinh luyện trang bị, người chơi cần phải sở hữu đá tinh luyện. Có 4 loại đá tinh luyện: Lục - Lam - Tím - Cam. Càng tăng cao điểm kinh nghiệm, cấp độ chỉ số càng tăng cao.

Thăng cấp pháp bảo:

Để thăng cấp pháp bảo, người chơi cần phải sở hữu Tinh Hoa Pháp Bảo. Có 5 loại Tinh Hoa Pháp Bảo: Trắng - Lục - Lam - Tím - Cam. Càng tăng cao điểm kinh nghiệm, cấp độ chỉ số càng tăng cao.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR