Thu Thập Kim Cương

- Trong Thám Hiểm Chính Tuyến - thám hiểm Khó, khi chiến thắng các ải 3 sao sẽ nhận được các rương phụ bản, đủ sao theo yêu cầu sẽ nhận được quà cấp sao có các Kim Cương. Ngoài ra, các phần thưởng phụ vượt ải sẽ có thêm Kim Cương.

- Thông qua Đăng nhập 7 ngày, các Triệu Hồi Sư sẽ nhận được các phần thưởng trong đó có Kim Cương.

- Trong Báo danh mỗi ngày, các Triệu Hồi Sư sẽ nhận được các phần quà trong đó có Kim Cương.

- Gia nhập Công hội, trong Lì Xì Công Hội có các bao lì xì khác nhau có Kim Cương. Ngoài ra, khi vào nghiên cứu đủ mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng Kim Cương.

- Ngoài thành chính, khi các Triệu Hồi Sư có các hoạt động mua vật phẩm sẽ tạo ra các bao lì xì có xu và Kim Cương, trong đó cho các Triệu Hồi Sư khác giành lì xì.

- Trong Nhiệm vụ ngày thường, phần thưởng khi tích đủ điểm nhiệm vụ đã hoàn thành có Kim Cương.

- Trong các gói Nạp lần đầu khi các Triệu Hồi Sư nạp đều được "ưu đãi x2 Kim Cương".

- Trong Chiến Dịch Viễn Chinh, khi công đánh các ải giành thắng lợi sẽ được nhận thưởng qua ải có Kim Cương.

- Trong phúc lợi có gói Quỹ trưởng thành, khi Triệu Hồi Sư đạt Vip 3 mới có thể mua gói quỹ trưởng thành này, không phân biệt level Triệu Hồi Sư khi đó là bao nhiêu, vẫn sẽ nhận đầy đủ phần thưởng có Kim Cương khi đạt mốc yêu cầu.

- Trong Khiêu Chiến Đấu Trường, khi đạt được xếp hạng theo yêu cầu sẽ nhận thưởng được Kim Cương.

- Vào phúc lợi để mua Gói phúc lợi thẻ tháng và chí tôn để nhận Kim Cương. Ngoài ra, các Triệu Hồi Sư sẽ được nhận Kim Cương theo ngày.

- Trong phúc lợi có Event Chiêu Tài Tiến Bảo dùng Kim Cương mua lượt quay có thể nhận được số Kim Cương lớn.

- Vào Gia Niên Hoa để nhận các phần quà theo ngày khi đạt mốc nhiệm vụ có Kim Cương.

- Trong Event Song Đán Cuồng Hoan có thể đổi vật phẩm lấy Kim Cương.

- Trong Khiêu Chiến Di Tích, các hoạt động đánh ải chiến thắng sẽ nhận được các phần thưởng tích điểm có Kim Cương.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR