Hệ Thống Định Vị

--

Hỏi: Tính năng định vị là gi?

Đáp: Là tính năng giống Google maps :D, Bạn có thể đào được kho báu thông qua hệ thống định vị này hoặc tìm kiếm người chơi xung quanh.

--

Hỏi: Làm thế nào để sử dụng tính năng định vị?

Đáp: Gia nhập một Công Hội và nhớ bật tính năng định vị trên điện thoại.

--

Hỏi: Tính năng này dùng để làm gi?

Đáp: Để khiêu chiến với người chơi khác, đào kho báu hoặc dò tìm linh hồn của tướng để bắt.

--

Hỏi: Làm thế nào để bắt được tướng?

Đáp: Cần có bóng thứ nguyên hoặc có thể sử dụng Linh Hồn Huân Hương để dụ linh hồn của tướng đến hoặc có thể sử dụng Phong Ấn Nhanh để bắt. Tất cả đều mua bằng Kim Cương!

--

Hỏi: Phần thưởng là gi?

Đáp: Chiến thắng khiêu chiến người chơi nhận được điểm cống hiến.

Bắt linh hồn tướng nhận được mảnh tướng

Mở bảo rương nhận được vật phẩm hoặc mảnh tướng tùy độ may mắn.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR