Hệ Thống Phúc Lợi

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 5 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Có 2 loại Phúc Lợi: Phúc Lợi Cơ Bản và Phúc Lợi theo Event.

Phúc Lợi Cơ Bản: Có thể nhận được miễn phí hoặc làm nhiệm vụ.

Phúc Lợi Event: Thu phí hoặc làm nhiệm vụ.

Chi tiết tính năng:

Phúc Lợi Cơ Bản bao gồm:

1. Nhận Thể Lực: Mỗi ngày vào 4 khung giờ cố định có thể nhận được Thể Lực miễn phí. 

2. Quỹ Trưởng Thành:

Triệu Hồi Sư có thể mua Gói Phúc Lợi Quỹ Trưởng Thành (mức mua phụ thuộc vào cấp độ VIP). Sau khi mua gói Quỹ Trưởng Thành, khi người chơi đạt tới những mốc cấp độ nhất định sẽ có thể nhận thưởng.

Ngoài ra, khi số lượng người chơi cùng máy chủ mua gói Quỹ Trưởng Thành càng nhiều, có thể nhận thêm phần thưởng phúc lợi toàn server.

3. Quà Mỗi Ngày:

Người chơi trả phí để mua gói quà mỗi ngày. Sau khi mua sẽ nhận được ngay phần quà của ngày hôm đó, những ngày sau mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà mỗi ngày. Mỗi ngày 5h sẽ làm mới lượt báo danh. Mỗi tháng sẽ làm mới lại bảng phần thưởng báo danh.

4. Đặc Quyền Vip:

Nạp Kim Cương để nhận được những đặc quyền của VIP.

5. Phúc Lợi Hàng Ngày:

Gồm có phúc lợi thẻ tháng & phúc lợi chí tôn. Người chơi sẽ trả phí để kích hoạt gói phúc lợi mà mình muốn (có thể mua cùng lúc cả 2 gói). Sau khi trả phí để kích hoạt sẽ nhận ngay được một lượng kim cương nhất định, sau đó trong vòng 30 ngày mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ có thể nhận được kim cương của phúc lợi hàng ngày

6. Hoạt Động Đăng Nhập:

Đăng nhập mỗi ngày để nhận được những phần quà giá trị:

7. Tính Năng Game:

Triệu Hồi và Chiêm Tinh mỗi ngày có thể nhận được 5 lần miễn phí.

Lưu ý: Các loại Phúc Lợi Cơ Bản có thể mua thêm bằng Vàng hoặc Kim Cương.

Phúc Lợi theo Event:

Mỗi giai đoạn của trò chơi sẽ có những Event để các Triệu Hồi Sư có thể thu thập được những vật phẩm giá trị. Người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận được những phúc lợi này.

Một số hoạt động Event

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR