Hệ Thống Tiềm Năng Anh Hùng

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 36 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Bấm vào icon  phía dưới bên phải màn hình, sau đó chọn anh hùng bạn muốn cường hóa, bấm vào thanh Tiềm Năng phía trên bên phải màn hình để mở tính năng. Sử dụng Tinh Hoa Tiềm Năng để cường hóa 4 Sức Mạnh Tiềm Năng của Anh hùng.

Chi tiết tính năng:

- Sức mạnh Liệp Ưng: trong toàn bộ tính năng chiến đấu, tăng % tỷ lệ kích hoạt tất sát của anh hùng.

- Sức mạnh Độc Xà: mỗi lần tấn công hồi điểm nộ khí của anh hùng.

- Sức mạnh Huyền Võ: khi bị tấn công, anh hùng sẽ hồi thêm điểm nộ khí.

- Sức mạnh Gấu Rừng: tăng điểm nộ khí khởi điểm của anh hùng.

Tinh Hoa Tiềm Năng có thể nhận bằng cách tham gia tính năng Phụ Bản Vật Lý (trong Khiêu Chiến Mỗi Ngày), Lãnh Địa và Đấu Trường. Có thể cường hóa sức mạnh tiềm năng bằng Vàng hoặc Kim Cương.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR