Kỹ Năng Anh Hùng

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 5 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Mỗi anh hùng sẽ có một bộ kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào loại anh hùng cũng như đội của anh hùng đó. Các kỹ năng của anh hùng nếu được kết hợp với anh hùng khác một cách hợp lý sẽ tạo ra hiệu quả chiến đấu cực tốt trong PK. Bấm chọn anh hùng bất kỳ - chọn tab kỹ năng để mở giao diện kỹ năng anh hùng.

Chi tiết kỹ năng:

1. Mỗi anh hùng đều có một bộ 5 kỹ năng riêng biệt: Kỹ Năng Siêu Sát, Kỹ Năng Tất Sát (Lục), Kỹ Năng Bị Động (Lam), Kỹ Năng Đội Trưởng (Tím), Kỹ Năng Đặc Biệt (Cam).
2. Cấp kỹ năng tối đa phụ thuộc vào cấp độ của anh hùng đó. Nâng bậc anh hùng để mở khóa các kỹ năng tương ứng.
3. Cần tiêu hao xu & điểm kỹ năng để nâng cấp kỹ năng. Mỗi ngày hệ thống sẽ tặng 20 điểm kỹ năng, sau khi sử dụng hết 20 điểm kỹ năng có thể mua thêm tiêu hao kim cương (mua thêm tối đa 10 lần).
4. Khi kỹ năng tăng cấp thì hiệu ứng gây ra bởi kỹ năng cũng sẽ tăng theo.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR.