Tính Năng Bạn Bè

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 5 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Bấm vào icon  trên thanh menu ở bên phải màn hình để vào tính năng.

Chi tiết tính năng

1. Sau khi đạt tới cấp 5, Triệu Hồi Sư có thể kết bạn cùng những người chơi khác để tặng, nhận Thể Lực, Tặng Hoa, Chọi Trứng,...

2. Mỗi Triệu Hồi Sư có thể có tối đa 200 bạn bè. Mỗi ngày có thể nhận tối đa 50 Điểm Thể Lực.

3. Có thể thêm bạn bè bằng cách tìm theo tên nhân vật. Khi có người chơi kết bạn, hệ thống sẽ thống kê yêu cầu kết bạn trong mục Yêu Cầu (trong game là Xin Vào), người chơi có thể chọn đồng ý từng người hoặc đồng ý toàn bộ, từ chối từng người hoặc từ chối toàn bộ.

4. Thông qua bảng xếp hạng có thể chỉ định người chơi khác thành Cừu Nhân của mình, người chơi đó sẽ được hiển thị trong danh sách Cừu Nhân của tính năng Bạn Bè, có thể vào giao diện Cừu Nhân để khôi phục trạng thái hảo hữu, xóa bỏ cừu hận cho những cừu nhân của mình.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR