Tính Năng Chiêm Tinh

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 22 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Bấm vào icon "Chiêm Tinh" trên thanh menu phía dưới màn hình để mở tính năng. Sử dụng Chiêm tinh, Triệu Hồi Sư sẽ nhận được các mảnh tranh bị, trang bị và bảo vật. Chiêm Tinh càng nhiều sẽ rớt trang bị hoặc bảo vật càng giá trị.

Chi tiết tính năng:

1. Triệu Hồi Sư có thể mua 5 lần trong lần đầu tiên mỗi ngày, số lần được mua sẽ tăng theo cấp VIP của Triệu Hồi Sư, tối đa 80 lần/1 ngày ứng với VIP 15.

2. Khi mua đủ 10 lần sẽ ra Bảo vật Tím, 20 lần sẽ ra Trang bị Tím, 30 lần sẽ ra Bảo vật Cam và 40 lần sẽ ra Trang Bị Cam.

3. Thiết lập lại số lần Chiêm Tinh vào 5:00 giờ mỗi ngày.

4. Mỗi ngày có 1 lần cơ hội Chiêm Tinh miễn phí, các lần mua sau sẽ hao tổn Kim Cương.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR