Tính Năng Khiêu Chiến Mỗi Ngày

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 20 - 33 sẽ mở lần lượt các chế độ khiêu chiến trong tính năng Khiêu Chiến Mỗi Ngày.

Mô tả tính năng:

Bấm vào icon  phía dưới bên phải màn hình để vào giao diện khiêu chiến. Bấm chọn "Khiêu Chiến Hàng Ngày" để mở giao diện tính năng. Có 5 phụ bản Khiêu Chiến khác nhau, mỗi phụ bản, Triệu Hồi Sư sẽ nhận được phần thưởng tương ứng khác nhau. Tùy theo cấp độ của Triệu Hồi Sư sẽ mở các cấp độ cao hơn. Vượt qua cấp độ càng khó, nhận được phần thưởng càng giá trị.

Chi tiết tính năng:

Khiêu chiến Vàng (Triệu Hồi Sư đạt cấp 20 sẽ mở) - nhận Vàng và các loại Kim bảo giá trị.

Khiêu chiến Vàng

1. Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, 5:00 mỗi ngày sẽ làm mới lại số lần khiêu chiến Vàng.

2. Vật phẩm mà Boss rớt ra sẽ gấp đôi phần thưởng của ải đó, đánh bại Trùm cuối sẽ thu được tàng bảo cuối cùng.

3. Đánh bại Boss và thỏa mãn cấp khiêu chiến được yêu cầu sẽ tiếp tục được thử thách với độ khó cao hơn, nhận phần thưởng càng giá trị.

4. Độ khó từ Mức I->VI. Tương ứng tên gọi và Lv yêu cầu của Triệu hồi sư: Đơn Giản (Lv 20), Thường (Lv 27), Khó (Lv 34), Đại Sư (Lv 40), Vực Sâu (Lv 50), Ác Mộng (Lv 60).

Khiêu chiến Kinh nghiệm (Triệu Hồi Sư đạt cấp 21 sẽ mở) – nhận các lọ kinh nghiệm từ thấp đến cao.


Khiêu chiến kinh nghiệm

1. Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, 5:00 mỗi ngày sẽ làm mới lại số lần khiêu chiến Kinh nghiệm.

2. Nhấn vào vật phẩm mà rớt ra sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi.

3. Khi giết nhanh 1 quái là có thể nạp năng lượng cho Bảo rương, khi nạp đầy năng lượng, Triệu Hồi Sư sẽ nhận được Bảo rương cuối cùng.

4. Nhận Bảo rương cuối cùng và thỏa mãn cấp khiêu chiến được yêu cầu sẽ được thử thách với độ khó cao hơn, nhận phần thưởng càng giá trị.

5. Độ khó từ Mức I->VI. Tương ứng tên gọi và Lv yêu cầu của Triệu hồi sư: Đơn Giản (Lv 21), Thường (Lv 27), Khó (Lv 34), Đại Sư (Lv 40), Vực Sâu (Lv 50), Ác Mộng (Lv 60).

Khiêu chiến Nữ thần (Triệu Hồi Sư đạt cấp 29 sẽ mở) – nhận nguyên liệu Tinh luyện thuộc tính trang bị.


Khiêu chiến nữ thần

1. Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, 5:00 mỗi ngày sẽ làm mới lại số lần khiêu chiến nữ thần.

2. Chỉ cho phép các anh hùng NỮ tham gia chiến trường.

3. Thỏa mãn cấp độ được yêu cầu sẽ được thử thách với độ khó cao hơn, nhận phần thưởng càng giá trị. Người chơi cần vượt ải độ khó hiện tại mới có thể mở khóa cấp độ khó cao hơn.

4. Độ khó từ Mức I->VI. Tương ứng tên gọi và Lv yêu cầu của Triệu Hồi Sư: Đơn Giản (Lv 29), Thường (Lv 36), Khó (Lv 43), Đại Sư (Lv 50), Vực Sâu (Lv 57), Ác Mộng (Lv 64).

Khiêu chiến Phụ bản Phép (Triệu Hồi Sư đạt cấp 33 sẽ mở) – nhận nguyên liệu Thư viện Danh tướng Lục.

1. Mỗi T2,T4,T6 và CN có 2 lần khiêu chiến, 5:00 mỗi ngày sẽ làm mới lại số lần khiêu chiến phụ bản phép.

2. Trong phụ bản này, toàn bộ tấn công vật lý đều vô hiệu lực.

3. Thỏa mãn cấp độ được yêu cầu sẽ được thử thách với độ khó cao hơn, nhận phần thưởng càng giá trị. Người chơi cần vượt ải độ khó hiện tại mới có thể mở khóa cấp độ khó cao hơn.

4. Độ khó từ Mức I->VI. Tương ứng tên gọi và Lv yêu cầu của Triệu Hồi Sư: Đơn Giản (Lv 33), Thường (Lv 40 ), Khó (Lv 47 ), Đại Sư (Lv 54), Vực Sâu (Lv 61 ), Ác Mộng (Lv 68).

Khiêu chiến Phụ bản Vật lý (Triệu Hồi Sư đạt cấp 33 sẽ mở) – nhận Tinh hoa tiềm năng để cường hóa Tiềm năng anh hùng.

Khiêu chiến phụ bản vật lý

1. Mỗi T2,T4,T6 và CN có 2 lần khiêu chiến, 5:00 mỗi ngày sẽ làm mới lại số lần khiêu chiến phụ bản vật lý.

2. Trong phụ bản này, toàn bộ tấn công phép đều vô hiệu lực

3. Thỏa mãn cấp độ được yêu cầu sẽ được thử thách với độ khó cao hơn, nhận phần thưởng càng giá trị. Người chơi cần vượt ải độ khó hiện tại mới có thể mở khóa cấp độ khó cao hơn.

4. Độ khó từ Mức I->VI. Tương ứng tên gọi và Lv yêu cầu của Triệu Hồi Sư: Đơn Giản (Lv 33), Thường (Lv 40), Khó (Lv 47), Đại Sư (Lv 54), Vực Sâu (Lv 61), Ác Mộng (Lv 68).

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR