Tính Năng Nâng Bậc Anh Hùng

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 3 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Triệu Hồi Sư có thể sử dụng Tinh Thạch & Quyển Trục để nâng bậc cho trợ thủ. Khi trợ thủ tăng bậc có thể mở khóa các kỹ năng đặc biệt và tăng lực chiến trong chiến đấu. Bấm chọn anh hùng bất kỳ - chọn mục Nâng Bậc để mở giao diện tính năng nâng bậc trợ thủ.

Chi tiết tính năng:

1. Có tất cả 6 bậc anh hùng: Trắng - Lục - Lam - Tím - Cam - Vàng.

2. Cần tiêu hao Tinh Thạch & Quyển Trục để nâng bậc cho trợ thủ. Bậc tối đa của Anh hùng phụ thuộc vào cấp độ của vị tướng đó.

3. Sau khi nâng bậc sẽ gia tăng các chỉ số thuộc tính, lực chiến đồng thời mở khóa các kỹ năng tương ứng.

4. Các bậc khác nhau sẽ yêu cầu tiêu hao những nguyên liệu khác nhau tương ứng.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR