Tính Năng Tăng Cấp Anh Hùng

Điều kiện mở tính năng:

Triệu Hồi Sư đạt cấp 5 sẽ mở tính năng.

Mô tả tính năng:

Bấm vào icon  ở phía dưới bên trái màn hình sẽ mở ra giao diện toàn bộ các anh hùng. Bấm chọn một anh hùng nhất định - chọn mục "Tăng Cấp" sẽ mở được giao diện tăng cấp anh hùng. Các anh hùng có thể tăng cấp theo Triệu Hồi Sư để tăng các chỉ số thuộc tính và mở khóa nâng bậc.

Chi tiết tính năng:

1. Cần tiêu hao thuốc EXP để tăng cấp cho anh hùng.

2. Thuốc EXP có thể nhận được thông qua các hoạt động hàng ngày, nhận thưởng phó bản hoặc mua bằng Kim Cương.

3. Cấp của anh hùng không thể cao hơn cấp của Triệu Hồi Sư.

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR