Tính Năng Thám Hiểm Bí Cảnh

Điều kiện mở tính năng:

Hệ thống tự động mở.

Mô tả tính năng:

Bấm vào icon ở góc dưới màn hình để vào tính năng. Triệu Hồi Sư phải thông qua tính năng thám hiểm lịch luyện để tăng cấp và thu thập những nguyên liệu cần thiết nhằm tăng phẩm Anh hùng.

Chi tiết tính năng:

1. Tiêu hao thể lực để tham gia vượt ải. Thành công qua ải có thể nhận được vàng, điểm kinh nghiệm (EXP), tinh thạch, quyển trục nâng phẩm Anh hùng & sao tích lũy.

2. Mỗi quan có bao gồm nhiều ải, vượt qua tất cả các ải sẽ tiến tới quan sau, khai mở tất cả các quan sẽ mở được chương mới.

3. Mỗi quan có các Ải Tinh Anh & Ải Thủ Lĩnh, thành công vượt ải này sẽ mở được rương phần thưởng thêm.

4. Tích lũy đủ sao khi vượt ải sẽ mở được rương phần thưởng tương ứng.

5. Có 3 cấp độ phụ bản: Chính Tuyến (hệ thống tự mở), Khó (qua ải phụ bản chính tuyến 2-6 sẽ mở), Ác Mộng (Triệu Hồi Sư đạt cấp 50 sẽ mở).

Đừng quên để lại góp ý của bạn tại Trang Chủ AR Triệu Hồi Sư và Cộng Đồng AR Triệu Hồi Sư nhé!

AR Triệu Hồi Sư - Tiên Phong Kỷ Nguyên AR