Quan Vũ

 • Sát Thương Đao Khí |
 • Bỏ Qua Hộ Giáp

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Quan Vũ là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng và đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán.

Dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành. Năm xưa hâm rượu trảm Hoa Hùng, tam anh chiến Lữ Bố, vì tìm lại Lưu Bị mà qua Ngũ Quan, chém Lục tướng, vang danh thiên hạ.

kỹ năng

 • Trảm Sát
  Khi chiến đấu, tăng % bạo kích cho toàn bộ đồng minh

 • Lưỡi Đao Thiết Kỵ
  Gây sát thương vật lý toàn thể (tùy vào cấp kỹ năng). Độ xuyên giáp kỹ năng này là 30% hộ giáp và toàn bộ tỷ lệ đỡ đòn của đối thủ.

 • Liệt Nhẫn Đột Kích
  Tấn công đơn thể Hero đối thủ gây thêm 120% sát thương vật lý (tùy theo cấp kỹ năng) và tăng thêm 10% sát thương cho bản thân, kéo dài 2 hiệp.

 • Tăng Tấn Công
  Khi chiến đấu, tăng sức mạnh công kích của bản thân

 • Võ Thánh
  Mỗi chiêu tấn công xuyên 30% hộ giáp vật lý, và nâng % sát thương (tùy vào cấp kỹ năng) với đối thủ còn lượng máu cao hơn 90%