Gia Cát Lượng

 • Bát Quái Trận Đồ |
 • Gia Tăng Phòng Thủ

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Gia Cát Lượng hay còn gọi là Khổng Minh, là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất.

Tinh thông về thuật Bắc Đẩu, ông có thể thuần hóa các yêu ma phá phách, cứng đầu và độ kiếp cho chúng có thể nhanh chóng quay về con đường chính đạo.

kỹ năng

 • Quan Tinh
  Khi chiến đấu, tăng % tỷ lệ miễn sát thương cho các Hero hệ Công đồng minh (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Ngược Chuyển Càn Khôn
  Gây cho hàng sau của kẻ địch % sát thương phép (tùy theo cấp kỹ năng) đồng thời tăng cho toàn bộ đồng đội 30% hộ giáp và 25% tỷ lệ đỡ đòn, kéo dài 2 hiệp.

 • Khoảnh Khắc Sách Mưu
  Tấn công 1 kẻ địch, gây % sát thương phép và tăng 10% tỷ lệ kháng bạo kích cho hàng trước, 10% tỷ lệ bạo kích cho hàng sau, kéo dài trong 1 hiệp.

 • Tăng Cường Sinh Mệnh
  Khi chiến đấu, tăng thêm HP cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Bát Quái Trận
  Khi các Hero đồng minh đều sống sót, Gia Cát Lượng sẽ thi triển Bát Quaí Trận, ban cho đồng minh 5% né tránh cộng thêm và hồi máu theo từng lượt, giá trị hồi tương đương với % sát thương của Gia Cát Lượng. Nếu có đồng đội bị tiêu diệt, Bát Quaí Trận sẽ biến mất vào lượt sau.