Khương Tử Nha

 • Giảm Trừ Công Kích |
 • Miễn Thương Kháng Bạo

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Khương Tử Nha nguyên là môn đồ của phái Côn Lôn Sơn và là đệ tử của cao nhân Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, được phái xuống núi để trợ giúp cho các môn thần khác đang lưu lạc ở thời kỳ Phong Thần bảng, với nguyện vọng sẽ phò tá và trung thành với người có khả năng mang lại hòa bình an lạc cho bá tánh nhân gian.

kỹ năng

 • Phong Thần Sức Mạnh
  Khi chiến đấu, giảm % sát thương của các Hero hệ Công của phe địch.

 • Người Nguyện Mắc Câu
  Tấn công toàn bộ đội hình kẻ địch, gây % sát thương và giảm 40% sát thương của toàn bộ mục tiêu, kéo dài 1 hiệp.

 • Ngư Dược Long Môn
  Gây cho 1 kẻ địch % sát thương phép, giảm 10% sát thương và 5% tỷ lệ bạo kích của mục tiêu, kéo dài 2 hiệp.

 • Tăng Cường Sinh Mệnh
  Khi chiến đấu, tăng thêm HP cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Phúc Thủy Nan Thu
  Trước khi bắt đầu 1 lượt tấn công, nếu nộ khí của Khương Tử Nha cao hơn 40% sẽ tăng 15% miễn sát thương và tăng 10% kháng bạo kích cho bản thân, kéo dài trong 1 lượt thi đấu.