Lilith

 • Trị Liệu Toàn Thể  |
 • Hồi Phục Sinh Mệnh

ĐỘI: KIÊU SƯ

cốt truyện

Rất dễ dàng nhận biết được các nữ tu Miko từ thân hình nhỏ bé, trên đầu luôn đội chiếc mũ truyền thống.

Nhưng đừng bao giờ xem thường họ, vì họ chính là các bậc tu giả được chính Thượng đế tuyển chọn. Họ có khả năng bộc phát các phép thuật cao cường cực kỳ khó lường khi chiến đấu với kẻ thù.

kỹ năng

 • Ma Nữ Thủ Hộ
  Khi chiến đấu, tăng % hiệu quả trị liệu nhận vào cho toàn bộ Hero nữ đồng minh (tùy theo cấp kỹ năng)

 • Ánh Sáng Vạn Thánh
  Hồi % máu cho toàn bộ đồng đội (tùy theo cấp kỹ năng)

 • Quang Kích Trận
  Gây % sát thương cho 1 mục tiêu (tùy theo cấp kỹ năng) và hồi máu cho đồng minh cùng hàng (tùy theo cấp kỹ năng)

 • Tăng Tấn Công
  Khi chiến đấu, tăng thêm sát thương phép cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng).

 • Dạ Chi Ma Nữ
  Hiệu quả trị liệu của Lilith tương đương với % lượng máu tối đa của mục tiêu.