Thanh Long

 • Thủ Lĩnh Tứ Thần |
 • Long Lân Hộ Thể

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Sau khi đánh bại Luân Hồi, cổ thần Vĩnh Hằng đã dùng tinh huyết của mình, đản sinh ra tứ linh thần thú, hấp thụ linh lực của vực ngoại tinh không để phong ấn U Linh Sơn, trấn áp Luân Hồi. Tứ linh thần thú được phân ra tọa trấn nhị thập bát tinh. 

Thanh Long là thủ lĩnh tứ linh thần thú, phụ trách điều động linh lực từ Đông Phương Thất Tinh: Giác Mộc Giảo, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo.

kỹ năng

 • Đứng Đầu Tứ Thần
  Khi chiến đấu, tăng % giới hạn HP và tỷ lệ miễn sát thương cho toàn bộ đồng minh (tùy theo cấp kỹ năng).

 • Đưa Đám Thác Nước
  Gây % sát thương phép cho toàn bộ đối thủ đồng thời tạo lá chắn nước cho toàn bộ đồng minh, khiên nước hấp thụ toàn bộ sát thương tương đương 8% giới hạn HP của Thanh Long, cộng dồn tối đa không vượt quá 50% giới hạn HP của Thanh Long. Hiệu quủa của khiên nước sẽ duy trì cho đến khi hấp thụ đủ lượng sát thương nhận vào.

 • Thần Long Bài Vĩ
  Tấn công 1 mục tiêu, gây % sát thương phép (tùy theo cấp kỹ năng) đồng thời có 30% làm choáng mục tiêu, duy trì 2 hiệp.

 • Tăng Cường Sinh Mệnh
  Khi chiến đấu, tăng thêm HP cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Lưu Quang Long Lân
  Khi bắt đầu mỗi lượt công kích, kỹ năng này sẽ phát động trên mình Thanh Long, có 25% khả năng giảm 40% sát thương nhận vào (tùy theo cấp kỹ năng), kéo dài trong 1 lượt công kích..