Triệu Vân

 • Thần Long Chi Uy |
 • Huyết Mạch Gia Trì

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Triệu Vân sở hữu vũ khí là cây trượng thương có hình Bạch Long, còn có danh xưng khác là Triệu Tử Long.

Ông là 1 vị danh tướng của nước Thục, có công trạng to lớn khi vượt qua hàng vạn tướng địch và giải cứu được vị công tử A Đẩu.

Về sau được Lưu Bị tin tưởng và kính trọng, trở thành 1 trong 5 vị Ngũ Hổ Tướng của nhà Thục.

kỹ năng

 • Xông Trận
  Lúc chiến đấu, tăng % vật công và % bạo kích cho toàn bộ hero cùng trận

 • Phá Vân Chi Long
  Gây sát thương vật lý (tùy vào cấp kỹ năng) lên mục tiêu phía sau. Gây thêm sát thương tương đương 12% tổng lượng máu đối phương, tối đa bằng 125% điểm công bản thân nếu mục tiêu dưới 50% máu, tăng 50% tỉ lệ bạo kích cho kỹ năng này

 • Xuyên Vân Chi Long
  Gây % sát thương vật lý vào hàng sau của đối thủ, tạo ra thêm 7% sát thương trên lượng HP hiện tại của đối thủ (tối đa không vượt quá 105% sức mạnh tấn công của bản thân.

 • Tăng Tấn Công
  Khi chiến đấu, tăng sức mạnh công kích của bản thân

 • Long Đảm
  Nếu % lượng máu của Triệu Vân cao hơn mục tiêu thì tăng % sát thương (tùy vào cấp kỹ năng); nếu % lượng máu của Triệu Vân thấp hơn mục tiêu thì tăng % hút máu (tùy vào cấp kỹ năng)