Đạt Ma

 • Đại Bích Thiền Quyền |
 • Tiên Phát Chế Nhân

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Bồ Đề Đạt Ma là vị cao tăng truyền bá và sang lập môn võ Thiếu Lâm, với võ công vô biên và công lực phi phàm của mình.

Ông thường hay chu du khắp nơi để thu phục các đồ đệ từ bỏ con đường tà đạo để theo Phật môn.

Đại pháp sư Seria đã dùng Vĩnh Hằng tinh huyết triệu hoán linh hồn của Đạt ma và ban sức mạnh cho ông.

kỹ năng

 • Tiên Phát Chế Nhân
  Khi chiến đấu, tăng tốc độ cho toàn bộ phe ta

 • Bát Nhã Thiền Quyền
  Tấn công Hero máu thấp nhất của đối phương, gây % sát thương vật lý(tùy vào cấp kỹ năng). Nếu máu của mục tiêu tấn công dưới 50%, thì lần tấn công này là 100%.

 • Đại Xuất Bi Thủ
  Tấn công trực tiếp Hero đối thủ có tỷ lệ HP thấp nhất , gây % sát thương vật lý cộng thêm (tùy theo cấp kỹ năng)

 • Tăng Tấn Công
  Khi chiến đấu, tăng sức mạnh công kích của bản thân

 • Tật Phong Kích
  Tất cả tấn công của Đạt Ma nếu làm cho lượng máu của Hero đối thủ dưới 30%. Kích hoạt Tuyền Phong Kích 3 lần, mỗi lần sát thương cộng thêm 25% sát thương bỏ qua hộ giáp của Đạt Ma (tăng theo cấp kỹ năng).