Lancelot

 • Công Thủ Toàn Diện |
 • Kiêu Dũng Thiện Chiến

ĐỘI: KIÊU SƯ

cốt truyện

Tương truyền Lancelot là 1 vị tướng được các tiên nữ nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ, nên khi trưởng thành. Lancelot là 1 người chính trực, ngay thẳng, biết phân biệt phải – trái, chánh – tà cùng với năng lực phi phàm được rèn luyện và dạy bảo từ nhỏ.

Lancelot nguyện phò tá cho vua Arthur để chiến đấu với các thế lực thù địch, bảo vệ người dân vương quốc Thánh.

kỹ năng

 • Tinh Thần Kỵ Sĩ
  Lúc chiến đấu tăng 10% bạo kích cho nhân vật nam cùng trận.

 • Thiên Sứ Trọng Kích
  Triệu hồi sức mạnh thiên sứ, gây (tùy vào cấp kỹ năng)% sát thương đơn thể tăng 30% tấn công duy trì 2 hiệp. Nếu tiêu diệt đối thủ, Lancelot sẽ tự hồi phục tối đa 20% sinh mệnh.

 • Thánh Thuẫn Mãnh Kích
  Gây (tùy vào cấp kỹ năng)% sát thương vật lý bằng khiên tăng 35% đỡ duy trì 2 hiệp

 • Tăng Tấn Công
  Khi chiến đấu, tăng sức mạnh công kích của bản thân

 • Kiêu Dũng Thiện Chiến
  Khi đỡ đòn 1 đòn tấn công thì LanceLot sẽ hồi lại 1% máu và tăng 7% tỷ lệ bạo kích (tăng theo cấp kỹ năng), có thể cộng dồn không giới hạn nhưng chỉ kéo dài trong 1 hiệp.