Gaia

 • Pháp Công Toàn Bộ |
 • Hồi Nộ Cấp Tốc Gaia

ĐỘI: KIÊU SƯ

cốt truyện

Là vị thần thuở ban sơ trong Thần thoại Hy Lạp và được coi như tổ tiên của vạn vật. Bà mang trong người sức mạnh tạo hóa vạn vật. Sức khỏe và sự sống trên thế gian đều phụ thuộc vào bà nên Gaia cũng được gọi là nữ thần của tạo hóa và chữa trị. Đại pháp sư Seria đã dùng Vĩnh Hằng tin huyết triệu hoán linh hồn của bà, để dùng sức mạnh của bà mà chiến đấu với chính phủ độc tài.

kỹ năng

 • Đại Địa Gia Hộ
  Khi chiến đấu, tăng cho toàn bộ Hero đồng minh 12% sát thương phép

 • Cơn Nộ Đại Địa
  Gây sát thương phép toàn thể (tùy vào cấp kỹ năng), giữ 600 điểm nộ sau khi thi triển kỹ năng

 • Địa Mạn Tập Sát
  Gây % sát thương phép cộng thêm cho 1 mục tiêu và có 50% khả năng hồi 500 điểm nộ cho bản thân

 • Tăng Tấn Công
  Khi chiến đấu, tăng sức mạnh công kích của bản thân

 • Sức Mạnh Đại Địa
  Khi nộ khí lớn hơn 50%, tăng toàn bộ sát thương gây ra thêm 20%