Caesar

 • Liệt Địa Lang Trảm |
 • Thị Huyết Chi Tâm

ĐỘI: KIÊU SƯ

cốt truyện

Caesar là 1 vị tướng đầy kiêu hãnh và hiếu chiến, ông có tài thống lĩnh và luôn khao khát chiến đấu để mở rộng lãnh thổ và chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Ông được nhân dân và binh lính của mình kính trọng và tôn sùng. Ông được Đại pháp sư Seria dùng Vĩnh Hằng Tinh Huyết triệu hồi linh hồn của và ban cho sức mạnh.

kỹ năng

 • Thị Huyết Sức Mạnh
  Khi chiến đấu, tăng % (tăng theo cấp kỹ năng) hút máu cho anh hùng hệ Công đội mình.

 • Liệt Địa Cuồng Kích
  Tấn công ngẫu nhiên 3 kẻ địch, gây % sát thương vật lý (tùy theo cấp kỹ năng) đồng thời tăng thêm 50% sát thương đối với mục tiêu có lượng HP thấp nhất.

 • Viêm Lang Trảm
  Tấn công ngẫu nhiên 1 mục tiêu, gây % sát thương vật lý (tùy vào cấp kỹ năng). Nếu tỷ lệ HP của mục tiêu này thấp nhất, sẽ gây ra gấp đôi sát thương.

 • Tăng Tấn Công
  Khi chiến đấu, tăng sức mạnh công kích của bản thân (điểm tăng tùy theo cấp kỹ năng)

 • Trái Tim Khát HP
  Nếu trên chiến trường có kẻ địch bị tiêu diệt, Caesar sẽ được tăng thêm 25% sát thương, tăng 30% tỷ lệ bạo kích và nhận được 50% hút máu (không cộng dồn), kéo dài 2 hiệp.