Dương Tiễn

 • Ma Kháng Chi Vương |
 • Miễn Thương Hồi Máu

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Dương Tiễn tương truyền rằng có dáng vẻ bên ngoài như một tu sĩ, sở hữu pháp lực phi phàm và được nhân loại xưng tụng là Tam Nhãn Thần Tướng, có khả năng nhìn thấu vạn cật trên thế gian.

Dương Tiễn còn là người cương nghị kiên cường, tính tình nóng nảy bộc trực, nhưng nhân từ lương thiện, ghét ác như thù, xung phong trận mạc không ngại hiểm nguy gian khổ, không sợ cường quyền, giàu lòng nghĩa hiệp, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

kỹ năng

 • Cửu Thiên Huyền Công
  Khi chiến đấu, tăng % tỷ lệ miễn sát thương cho toàn bộ đồng minh.

 • Kích Địch Càn Khôn
  Tấn công hàng trước của đối thủ, gây % sát thương vật lý (tùy theo cấp kỹ năng) đồng thời tăng cho toàn bộ đồng đội 30% miễn sát thương, kéo dài 2 hiệp.

 • Hư Vọng Phá Diệt
  Tấn công 1 mục tiêu, gây % sát thương vật lý (tùy theo cấp kỹ năng) và tăng cho bản thân 30% tỷ lệ miễn sát thương, kéo dài 1 hiệp.

 • Tăng Cường Kháng Phép
  Khi chiến đấu, tăng thêm điểm kháng phép cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Nhân Khuyển Hợp Nhất
  Đòn tấn công thường của Dương Tiễn tăng 20% hộ giáp và kháng phép cho bản thân (tùy theo cấp kỹ năng), kéo dài trong 1 hiệp. Siêu sát sẽ hồi cho bản thân 10% tổng HP.