Huyền Vũ

 • Nham Thạch Hộ Thể |
 • Bảo Vệ Hàng Sau

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Sau khi đánh bại Luân Hồi, cổ thần Vĩnh Hằng đã dùng tinh huyết của mình, đản sinh ra tứ linh thần thú, hấp thụ linh lực của vực ngoại tinh không để phong ấn U Linh Sơn, trấn áp Luân Hồi. Tứ linh thần thú được phân ra tọa trấn nhị thập bát tinh.

Huyền Vũ là một trong tứ linh thần thú, phụ trách điều động linh lực từ Bắc Phương Thất Tinh: Đẩu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Dư.

kỹ năng

 • Nham Thạch Gia Hộ
  Khi chiến đấu, tăng 6% tỷ lệ kháng bạo kích cho toàn bộ Hero hệ Hỗ Trợ của phe ta.

 • Thái Sơn Băng
  Gây % sát thương vật lý cho toàn bộ kẻ địch, tăng 70% miễn sát thương cho bản thân, kéo dài 2 hiệp nhưng trong thời gian duy trì kỹ năng này, Huyền Vũ không thể nhận trị liệu.

 • Mang Sơn Lạc
  Gây % sát thương vật lý cho 1 kẻ địch, tăng 10% miễn giảm sát thương và tỷ lệ bạo kích cho bản thân, kéo dài trong 2 hiệp.

 • Tăng Cường Hộ Giáp
  Khi chiến đấu, tăng thêm điểm hộ giáp cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Tường Đá
  Đồng đội có hộ giáp thấp nhất đứng cùng hàng với Huyền Vũ sẽ nhận được 205 miễn giảm sát thương.