Athena

 • Nộ Khí Gia Trì |
 • Thần Uy Chúc Phúc

ĐỘI: KIÊU SƯ

cốt truyện

Nữ thần của sắc đẹp và trí tuệ, mình vận Khải giáp, hai tay cầm thuẫn bài và trường mâu, chim ưng và rắn trên thuẫn bài chính là biểu tượng của nàng.

Với ý chí mạnh mẽ và trí tuệ vô song, nàng còn được mệnh danh là Nữ thần chiến tranh, cực kỳ đáng sợ trong mắt các kẻ thù trên chiến trường vì nàng chưa bao giờ thất bại ở bất kỳ cuộc chiến nào.

kỹ năng

 • Nữ Thần Che Chở
  Khi chiến đầu, ban cho toàn bộ đồng minh 270 điểm nộ khí ban đầu (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Trí Tuệ Bóp Ép
  Tấn công 1 kẻ địch, gây % sát thương phép (tùy theo cấp kỹ năng) đồng thời hồi cho toàn bộ đồng đội 600 điểm nộ khí và thi triển hiệu ứng tăng 10% miễn giảm sát thương cho đồng minh hàng trước và tăng 10% sát thương cho đồng minh hàng sau, kéo dài 2 hiệp.

 • Bài Ca Thắng Lợi
  Gây % sát thương phép cho 1 mục tiêu và tăng 10% sát thương và 20% tỷ lệ phá kích cho 1 đồng đội, kéo dài trong 2 hiệp.

 • Tăng Cường Sinh Mệnh
  Khi chiến đấu, tăng thêm HP cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Vệ Sĩ Athena
  Khi bắt đầu mỗi lượt tấn công, các đồng đội ở hàng trên sẽ được Athena ban cho 200 điểm nộ khí (tùy theo cấp kỹ năng)