Hằng Nga

 • Minh Nguyệt Vĩnh Hằng |
 • Khắc Tinh Trị Liệu

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Không người tương cứu, không cách nào liên lạc với bên ngoài, Hằng Nga trên trời cô độc, sau khi thức dậy cả người vô lực, bất giác đọc được thư tịch của người xưa, ngoài sân hoa rơi, mùa xuân thanh tịnh đến nao lòng, thương tâm đoạn trường.

kỹ năng

 • Nguyệt Cung Thâm Hàn
  Khi chiến đầu, giảm % hiệu quả trị liệu của toàn bộ kẻ địch (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Băng Thác Quảng Hàn
  Gây cho toàn bộ kẻ địch % sát thương phép (tùy theo cấp kỹ năng) đồng thời giảm 50% hiệu quả trị liệu của mục tiêu, duy trì trong 2 hiệp.

 • Minh Nguyệt Đông Khí
  Gây cho toàn bộ kẻ địch % sát thương phép (tùy theo cấp kỹ năng)

 • Tăng Cường Sinh Mệnh
  Khi chiến đấu, tăng thêm HP cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Nguyệt Cung Tinh Mật
  Mục tiêu chịu sát thương của Hằng Nga có 50% khả năng sẽ giảm 15% tỷ lệ chính xác, kéo dài trong 1 hiệp.