Lôi Chấn Tử

 • Tử Lôi Giáng Lâm |
 • Thiên Trùng Lôi Kiếp

ĐỘI: TỔ LONG

cốt truyện

Mặt xanh, tóc như chu sa, ánh mắt sắt bén, răng mọc lởm chởm, sức mạnh khó lường. Lôi Chấn Tử dùng thanh pháp bảo Hoàng Kim Côn, bí truyền Huyền Diệu Chân Tiên Quyết, luyện thành Kim Cang Thể Bất Hồn. Lôi Chấn Tử là đứa con thứ 100 của Văn Vương Cơ Xương, theo Võ Vương phạt Trụ, nhục thân thành Thánh, sau được thăng làm Lôi Công.

kỹ năng

 • Tử Điện Giáng Lâm
  Khi chiến đấu, giảm % kháng phép của các Hero hệ Công và Hỗ Trợ của phe địch (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Thẩm Phán Lôi Đình
  Tấn công ngẫu nhiên 3 mục tiêu kẻ địch, gây cho mỗi mục tiêu % sát thương phép (tùy theo cấp kỹ năng) và có khả năng 44% làm choáng các mục tiêu chịu sát thương, kéo dài trong 1 hiệp.

 • Thiên Trọng Lôi Kiếp
  Gây % sát thương cho 1 mục tiêu (tùy theo cấp kỹ năng) và có 67% khả năng gây choáng mục tiêu, kéo dài trong 1 hiệp.

 • Tăng Cường Sinh Mệnh
  Khi chiến đấu, tăng thêm HP cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Chấn Nhiếp
  Tấn công thường của Lôi Chấn Tử có 38% khả năng làm choáng mục tiêu trong 1 hiệp và khiến mục tiêu chịu thêm 30% sát thương nhận vào (tùy theo cấp kỹ năng), kéo dài trong 2 hiệp.