Abe no Seimei

 • Câm Lặng Hồi Nộ |
 • Âm Dương Chi Thuật

ĐỘI: BÁT KỲ

cốt truyện

Tay kết ấn cát cánh, niệm Khi Ngũ Tinh Mang, huyễn hóa Thức thần, đi theo Âm Dương Đạo.

Abe no Seimei không bao giờ giết hại bất kỳ hồn phách nào có sinh mạng, chỉ tiếc là oán hận quá sâu hại người hại mình, yêu ma oán linh đều kinh hãi khi nghe đến uy danh của ông. 

kỹ năng

 • Thức Thần Cường Công
  Khi chiến đấu, tăng thêm điểm nộ khí ban đầu cho các Hero hệ Công đồng minh.

 • Xung Kết Ma Giới
  Tấn công toàn thể đội hình đối thủ, gây % sát thương phép (tùy theo cấp kỹ năng) và làm câm lặng đối thủ có nộ khí cao nhất, kèo dài trong 2 hiệp. Đồng thời, kỹ năng này hồi 1000 điểm nộ khí cho Hero có nộ khí thấp nhất bên phe ta.

 • Pháp Ấn - Địa Ngục Quyền
  Gây % sát thương phép kèm theo hiệu ứng giảm 10% tỷ lệ kháng bạo kích cho 1 mục tiêu ở hàng trước (tùy theo cấp kỹ năng), kéo dài 2 hiệp.

 • Tăng Cường Sinh Mệnh
  Khi chiến đấu, tăng thêm HP cho bản thân (tăng theo cấp kỹ năng)

 • Âm Dương
  Khi có đồng đội bị hạ gục, kỹ năng này sẽ được thi triển trên đồng đội đó: duy trì 1 máu, miễn sát thương nhận vào và tăng % sát thương của mục tiêu (tùy theo cấp kỹ năng), kéo dài trong 1 hiệp. Nếu đồng thời có nhiều đồng đội bị hạ gục, kỹ năng sẽ thi triển cho 1 đồng đội ngẫu nhiên, chỉ thi triển 1 lần trong 1 trận đấu.