Nam Đế

 • Hồi Máu Tăng Sát Thương|
 • Vừa Công Vừa Thủ

ĐỘI: KIÊU SƯ

cốt truyện

Nam Đế hay còn gọi là Đoàn Trí Hưng là vua nước Đại Lý, là người có tình tình khó phân biệt. Nguyên là cháu của Đoàn Chính Nghiêm, về sau đi tu lấy pháp Danh là Nhất Đăng Đại Sư. Nam Đế được mệnh danh là người mạnh nhất khi được truyền thụ tuyệt kỹ Tiên Thiên Công .Nam Đế với Nhất Dương Chỉ tuyệt chiêu gia truyền sát thương lớn, khắc chế được nhiều chiêu thức mạnh mẽ khác.

 

kỹ năng

 • Di Hồn Đại Pháp
  Tấn công vật lý lên một hàng đối phương và tạo thành thêm lượng lớn sát thương hỏa diệm và tấn công vật lý bản thân.

 • Bế Khí Thần Công
  Đối với mục tiêu cá thể tạo thành sát thương vật lý và đối với mục tiêu tỏng phạm vi hình chữ thập tạo thành sát thương toàn thể.

 • Đế Vương Chí Khí
  Lúc chiến đấu , tăng cho toàn thể vật công

 • Tăng Vật Công
  Lúc chiến đấu tăng cường bản thân điểm tấn công

 • Liệu Thương Pháp Môn
  Tất sát đối với mục tiêu sẽ gây thêm 1 đến 3 lần tấn công, và siêu sát sẽ gây thêm 1 đến 5 lần tấn công, mỗi lần tấn công sẽ tăng tấn công bản thân sát thương bỏ qua giáp.