Vương Trùng Dương

 • Sát Thương Toàn Thể |
 • Tấn Công Cực Mạnh

ĐỘI: KIÊU SƯ

cốt truyện

Vương Trùng Dương tên thật là Vương Trung Phu (trong tiểu thuyết dựa Kim Dung Thần điêu hiệp lữ tên của ông trước khi xuất gia là Vương Triết), tên tự là Duẫn Khanh, sinh ra tại Hàm Dương trong một gia đình giàu có. Ông chuyên tâm nghiên cứu Đạo giáo, đổi tên là Triết, tự là Tri Minh, thành lập ra Toàn Chân giáo.

 

kỹ năng

 • Đồng Qui Kiếm Pháp
  Đối với 1 cột đối phương tạo thành sát thương ma pháp, nâng cao tỉ lệ chống đỡ của bản thân, và khiến mục tiêu nhân thêm sát thương, duy trì 2 hiệp.

 • Toàn Chân Kiếm Pháp
  Đối với mục tiêu đơn thể tạo thành sát thương điểm ma pháp và được duy trì hiệu quả trị liệu, mỗi giai đoạn hồi phục điểm sinh mệnh bản thân, duy trì 1 hiệp.

 • Tăng Cường Máu
  Lúc chiến đấu tăng cường bản thân máu

 • Kim Nhạn Công
  Lúc chiến đấu, tăng cho tất cả thành viên điểm máu tối đa và tỉ lệ miễn thương

 • Lý Sương Phá Băng
  Lấy bản thân làm trung tâm, tất cả đồng đội trong phạm vi hình chữ thập ( bao gồm bản thân ) nâng cao kháng tính ma pháp .