SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT 7 NGÀY MỞ GIA NIÊN HOA - NHẬN CHUN LI SSR 4 SAO

Kính thưa Triệu Hồi Sư kính mến,
 

Nhân dịp AR-Triệu Hồi Sư chính thức được phát hành tại Việt Nam, Trư Muội xin phép gửi đến tất cả Triệu Hồi Sư chuỗi sự kiện ra mắt, hỗ trợ Triệu Hồi Sư trên con đường gây dựng cơ đồ. Chúc các Triệu Hồi Sư có những trải nghiệm thú vị nhất cùng game AR-Triệu Hồi Sư!

Chuỗi Sự Kiện Mừng Ra Mắt: http://bit.ly/2A9PX4I

Đua Top 7 Ngày Mở Server: http://bit.ly/2CeQkwl

1. Trưởng Thành Cấp

- Thời gian: từ 10:00 ngày server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi đạt mốc level dựa theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Trưởng Thành Cấp

2. Con Đường Mạo Hiểm

- Thời gian: từ 10:00 ngày mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi vượt ải dựa theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Con Đường Mạo Hiểm

3. Anh Hùng Truyền Kỳ

- Thời gian: từ 10:00 ngày mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi vượt ải dựa theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Anh Hùng Truyền Kỳ

4. Nâng Bậc

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 2 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi nâng bậc anh hùng theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Nâng Bậc

5. Nâng Sao

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 2 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi nâng sao anh hùng theo mốc sự kiện có sẵn sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Nâng Sao

6. Cường Hóa

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 3 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi cường hóa trang bị đạt mốc sự kiện sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Cường Hóa

7. Tinh Luyện

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 3 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi Tinh Luyện trang bị đạt mốc sự kiện sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Tinh Luyện

8. Vua Đấu Trường

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 4 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi tham gia đấu trường xếp hạng thỏa điều kiện các mốc sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Vua Đấu Trường

9. Tích Điểm Đấu Trường

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 4 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi tích điểm đấu trường đạt mốc sự kiện sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Tích Điểm Đấu Trường

10. Thiết Lập Viễn Chinh

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 5 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi làm mới viễn chinh đạt mốc sự kiện sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Thiết Lập Viễn Chinh

11. Khiêu Chiến Viễn Chinh

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 5 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi vượt ải viễn chinh đạt mốc sự kiện sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Khiêu Chiến Viễn Chinh

12. Tích Điểm Di Tích

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 6 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi tích điểm di tích đạt mốc sự kiện sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Tích Điểm Di Tích

13. Khiêu Chiến Di Tích

- Thời gian: từ 00:00 ngày thứ 6 mở server và kết thúc sau 7 ngày mở server
- Thể lệ tham dự: Trong thời gian diễn ra, người chơi vượt ải di tích đạt mốc sự kiện sẽ nhận được phần quà
- Điều kiện thạm dự:
+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra
- Thời gian nhận thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Gia Niên Hoa

Phần thưởng nhận được khi tham gia sự kiện Khiêu Chiến Di Tích

Chúc Triệu Hồi Sư có những giây phút thật tuyệt cùng game AR-Triệu Hồi Sư

Chuỗi Sự Kiện Mừng Ra Mắt: http://bit.ly/2A9PX4I

Đua Top 7 Ngày Mở Server: http://bit.ly/2CeQkwl