Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Đầu Tuần 5_Tháng 1

Các Triệu Hồi Sư kính mến!!

Tuần mới lại đến và đến hẹn lại lên, AR Triệu Hồi Sư lại tiếp tục với những event hấp dẫn và lần này, chúng ta sẽ cùng chờ đón những vật phẩm mới nhất xuất hiện trong event tuần 5 tháng 1 2019. 

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 23h59 ngày 25/01/2019.
- Áp dụng: S1- S22

1.Hoán Đổi Tùy Ý:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 28/01/2019.

- Cách Tham Gia: 

+ Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện tham gia vào chức năng hoán đổi.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Giới hạn số lượt hoán đổi vật phẩm đưa ra trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

- Thời gian trao thưởng: 

+ Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoán đổi

- Phần thưởng : 

2.Nạp Liên Tục:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 23h59 ngày 25/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ qui đổi sang kim cương liên tục trong 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng phong phú & 100% nhận được tướng Abe No Seimei.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Giá trị nạp 1 lần ở mỗi ngày phải lớn hơn 60 kim cương
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần / 1 mốc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc Lợi - Nạp liện tục.

- Phần thưởng: 


3.Tích Lũy Nạp:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 23h59 ngày 25/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+  Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đủ số mốc Kim Cương sẽ nhận được quà giá trị cao.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc xếp hạng khi kết thúc sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc Lợi - Nạp liện tục.

- Phần thưởng: 

4.X2 Rơi Nguyên Liệu:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 25/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+  Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện tham gia vào chức năng thám hiểm Khó để tìm kiếm nguyên liệu.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Người chơi phải giành thắng lợi trong thám hiểm khó sẽ nhận được x2 phần thưởng.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp khi vượt thám hiểm khó thành công.

5.Tiêu Thể Lực:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 25/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu thể lực đủ mốc sẽ nhận được quà giá trị cao.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu thể lực chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong ngày.
+ 0h mỗi ngày làm mới lại hoạt động.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 

6.Cùng Mua Cùng Giảm:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 25/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+  Đăng nhập vào trò chơi tiến hành vào icon sự kiện để tiến hành mua chung nhận ưu đãi.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi nhân vật chỉ được phép mua tối đa 15 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng:  

+ Nhận vật phẩm trực tiếp tại giao diện sự kiện.
+ Sau khi kết thúc sự kiện trong 60 phút, căn cứ vào số lượng mua hệ thống sẽ hoàn trả kim cương giảm qua thư của người chơi.

- Vật phẩm mua chung: 

7.Triệu Hồi Anh Hùng Đặc Biệt:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 25/01/2019.

- Cách Tham Gia:
+ Vào thời gian hoạt động, người chơi tiến hành quay tướng trong giao diện sự kiện để tìm anh hùng đặc biệt.

- Điều Kiện Bắt Buộc:
+  Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+  Không hạn chế số lượt tham gia sự kiện.
+  Người chơi có thể quay tướng 1 lần, 10 lần để tích điểm nhận thêm các mốc phần thưởng.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp từ hệ thống qua hộp thư trong trò chơi.

Phần thưởng : 

8.Tích Lũy Tiêu Phí:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 28/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Vào thời gian hoạt động, người chơi tiêu hao kim cương đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+  Mỗi mốc tiêu phí chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

-Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc lợi - Tích lũy tiêu phí

- Phần thưởng:

9.Đua Top Tiêu Phí:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 28/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Vào thời gian hoạt động, người chơi tiêu hao kim cương đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu phí chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện phúc lợi.
- Phần thưởng:

10.Đua Top Lực Chiến:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 28/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt top 10 trong BXH lực chiến sẽ nhận được phần quà

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện XH Lực Chiến

- Phần thưởng:

11.Nâng Lực Chiến:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 28/01/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt top 10 trong BXH lực chiến sẽ nhận được phần quà.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện XH Lực Chiến

- Phần thưởng:

12 .Giờ Vàng Nhận Thưởng:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 21/01/2019 đến 9h59 ngày 28/01/2019.

- Cách Tham Gia: 

+ Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: 

+  Nhận thưởng trực tiếp tại hộp thư trong game.

Lưu ý:
+ Với mốc quà 12h thời gian hiệu lực nhận quà từ 12h đến 18h (sau 18h gói quà tự mất).

+ Với mốc quà 19h thời gian hiệu lực nhận quà từ 19h đến 24h (sau 24h mỗi ngày gói quà tự mất).

-Phần thưởng:

Hãy cập nhật fanpage của AR-Triệu Hồi Sư để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé!

Link Tải Game: http://bit.ly/2NGkpHc

Chúc Triệu Hồi Sư có những giây phút thật tuyệt cùng game AR-Triệu Hồi Sư