Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Tuần I _Tháng 12

Các Triệu Hồi Sư kính mến,

Để tiếp tục các sự kiện, Trư Muội gửi đến các Triệu Hồi Sư sự kiện tuần mới vô cùng hấp dẫn. Bật Mí với các Triệu Hồi Sư là NPH sắp tung bản Big Update sau bao nhiêu ngày tháng ấp ủ, trước mắt chúng ta hãy cùng mở màn event ingame tháng 12 với những phần thưởng không bao giờ đụng hàng. Tiếp tục nhân đôi, niềm vui gấp bội, các Triệu Hồi Sư chuẩn bị tinh thần quẩy nào

- Thời gian:  11h00 ngày 03/12/2018 đến 09h59 ngày 10/12/2018.

- Áp dụng từ S1- S18.1. Tích Lũy Nạp- X2 EXP Vip:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 03/12/2018 đến 23h59 ngày 06/12/2018.

- Cách Tham Gia: Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đủ số mốc Kim Cương sẽ nhận được x2 EXP VIP cùng quà giá trị cao.

- Điệu Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc xếp hạng khi kết thúc sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc Lợi - Tích Lũy Nạp:


- Phần thưởng :

2. X2 Rơi Nguyên Liệu:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 03/12/2018 đến 23h59 ngày 06/12/2018.

- Cách Tham Gia: Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện tham gia vào chức năng thám hiểm Khó để tìm kiếm nguyên liệu.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Người chơi phải giành thắng lợi trong thám hiểm khó sẽ nhận được x2 phần thưởng.

- Thời gian trao thưởng:  Người chơi phải giành thắng lợi trong thám hiểm khó sẽ nhận được x2 phần thưởng.

3.Tiêu Thể Lực:

- Thời gian diễn ra sự kiện :11h ngày 03/12/2018 đến 23h59 ngày 06/12/2018.

- Cách Tham Gia:  Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu thể lực đủ mốc sẽ nhận được quà giá trị cao.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu thể lực chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong ngày.
+ 0h mỗi ngày làm mới lại hoạt động.


- Cách nhận thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động
- Phần thưởng :


4.Triệu Hồi Giới Hạn:

- Thời gian diễn ra sự kiện : 11h ngày 03/12/2018 đến 23h59 ngày 07/12/2018

- Cách Tham Gia:   Đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần ở mỗi mốc đạt được trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

-Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện triệu hồi giới hạn.


- Phần thưởng :5.Nạp Liên Tục:

- Thời gian diễn ra sự kiện : 11h ngày 03/12/2018 đến 23h59 ngày 07/12/2018.

- Cách Tham Gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ qui đổi sang kim cương liên tục trong 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng phong phú & 100% nhận được tướng Athena.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần ở mỗi mốc đạt được trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần / 1 mốc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc Lợi - Nạp liên tục.6.Tích Lũy Tiêu Phí:

- Thời gian diễn ra sự kiện :11h ngày 03/12/2018 đến 9h59 ngày 10/12/2018.

- Cách Tham Gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi tiêu hao kim cương đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.
- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu phí chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng:  Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc lợi - Tích lũy tiêu phí.

- Phần thưởng : 
7.Đua Top Tiêu Phí:

- Thời gian diễn ra sự kiện : 11h ngày 03/12/2018 đến 9h59 ngày 10/12/2018

- Cách Tham Gia: Vào thời gian hoạt động, người chơi tiêu hao kim cương đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.
- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Mỗi mốc tiêu phí chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng:  Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc lợi.
 
Phần thưởng: 

8. Giờ Vàng Đăng Nhập: 

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 03/12/2018 đến 9h59 ngày 10/12/2018.

- Cách Tham Gia: Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

Thời gian trao thưởng :  Nhận thưởng trực tiếp tại hộp thư trong game
Lưu ý: 
Với mốc quà 12h thời gian hiệu lực nhận quà từ 12h đến 18h (sau 18h gói quà tự mất)
Với mốc quà 19h thời gian hiệu lực nhận quà từ 19h đến 24h (sau 24h mỗi ngày gói quà tự mất)