Chuỗi Sự Kiện Hấp Dẫn Tuần IV_Tháng 2

Đến hẹn lại lên, tuần mới lại đến và AR Triệu Hồi Sư lại đem đến cho các Triệu Hồi Sư những event ingame với những phần thưởng độc đáo đây, đặc biệt với những sự kiện tuần này, các Triệu Hồi Sư có thể thu thập những vật phẩm quý để đổi các phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ NPH Nope Game đây .

-Thời gian diễn ra sự kiện: 20/02/2019 - 26/02/2019.

-Áp dụng: Từ S1- S23.

1.Nạp Liên Tục:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 23h59 ngày 24/02/2019.

- Cách Tham Gia: 

+Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp thẻ qui đổi sang kim cương liên tục trong 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng phong phú & 100% nhận được tướng Hattori Hanzo.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Giá trị nạp 1 lần ở mỗi ngày phải lớn hơn 60 kim cương.
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần / 1 mốc trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc Lợi - Nạp liên tục.

- Phần thưởng: 


2.Thu Thập Nguyên Liệu:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia:
+ Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia tính năng Thám Hiểm (Thường và Khó) sẽ có cơ hội thu thập các vật phẩm năm mới: Bút Lông, Phù Thư, Ngọc Tỷ.

- Điều Kiện Bắt Buộc:
+  Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Vật phẩm năm mới sẽ không được nhận được x2 khi mở chung với sự kiện x2 nguyên liệu.

- Thời gian trao thưởng: Đổi thưởng tại giao diện hoán đổi năm mới.

Phần thưởng : 

3.Tích Lũy Nạp:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 

- Cách Tham Gia: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

+Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đủ số mốc Kim Cương sẽ nhận được quà giá trị cao.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc xếp hạng khi kết thúc sự kiện.

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc Lợi 

- Phần thưởng: 

4.Cùng Mua Cùng Giảm:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia:

+  Đăng nhập vào trò chơi tiến hành vào icon sự kiện để tiến hành mua chung nhận ưu đãi.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi nhân vật chỉ được phép mua tối đa 60 lần trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng:  

+ Nhận vật phẩm trực tiếp tại giao diện sự kiện.
+ Sau khi kết thúc sự kiện trong 60 phút, căn cứ vào số lượng mua hệ thống sẽ hoàn trả kim cương giảm qua thư của người chơi.

- Vật phẩm mua chung:

5.X2 Rơi Nguyên Liệu:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia:

+  Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện tham gia vào chức năng thám hiểm Khó để tìm kiếm nguyên liệu.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Người chơi phải giành thắng lợi trong thám hiểm khó sẽ nhận được x2 phần thưởng.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp khi vượt thám hiểm khó thành công.

6.Tiêu Thể Lực:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu thể lực đủ mốc sẽ nhận được quà giá trị cao.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu thể lực chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong ngày.
+ 0h mỗi ngày làm mới lại hoạt động.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

- Phần thưởng: 

7.Hoán Đổi:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia:
+ Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia tính năng Thám Hiểm (Thường và Khó) sẽ có cơ hội thu thập các vật phẩm năm mới: Bút Lông, Phù Thư, Ngọc Tỷ

- Điều Kiện Bắt Buộc:
+  Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Giới hạn số lượt hoán đổi trên từng vật phẩm đưa ra trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Phần thưởng nhận trực tiếp từ giao diện hoán đổi năm mới.

Phần thưởng : 

8.Giờ Vàng Nhận Thưởng:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia: 

+ Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: 

+  Nhận thưởng trực tiếp tại hộp thư trong game.

Lưu ý:
+ Với mốc quà 12h thời gian hiệu lực nhận quà từ 12h đến 18h (sau 18h gói quà tự mất).

+ Với mốc quà 19h thời gian hiệu lực nhận quà từ 19h đến 24h (sau 24h mỗi ngày gói quà tự mất).

-Phần thưởng:

9.Tích Lũy Tiêu Phí:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia: 

+ Vào thời gian hoạt động, người chơi tiêu hao kim cương đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu phí chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Phúc lợi - Tích lũy tiêu phí

- Phần thưởng:

10.Đua Top Tiêu Phí:

- Thời gian diễn ra sự kiện:11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia: 

+ Vào thời gian hoạt động, người chơi tiêu hao kim cương đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu phí chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

11.Đua Top Lực Chiến:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019.

- Cách Tham Gia:

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt top 10 trong BXH lực chiến sẽ nhận được phần quà.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện XH Lực Chiến

- Phần thưởng:

12.Nâng Lực Chiến:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019

- Cách Tham Gia:

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đạt top 10 trong BXH lực chiến sẽ nhận được phần quà.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Chỉ nhận quà 1 lần trên mỗi mốc sự kiện đưa ra.

- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện XH Lực Chiến

- Phần thưởng:

13.X2 Boss Thế Giới:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019

- Cách Tham Gia: 

+ Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian xuất hiện BOSS thế giới.
+ Thứ 02 đến thứ 06 Boss xuất hiện lúc 12h00
+ Thứ 07 đến CN Boss xuất hiện lúc 12h00 và 19h00

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Người chơi phải tấn công boss để tích điểm sát thương, khi kết thúc (boss bị tiêu diệt) sẽ nhận được x2 phần thưởng.

- Thời gian trao thưởng : Nhận thưởng hệ thống tự gửi qua hộp thư trong trò chơi.

14.Triệu Hồi Giới Hạn:

- Thời gian diễn ra sự kiện:11h ngày 20/02/2019 đến 9h59 ngày 26/02/2019. 

- Cách Tham Gia:

+ Đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần ở mỗi mốc đạt được trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

- Thời gian trao thưởng:Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện triệu hồi giới hạn.

-Phần thưởng:

Hãy cập nhật fanpage của AR-Triệu Hồi Sư để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé!

Link Tải Game: http://bit.ly/2NGkpHc

Chúc Triệu Hồi Sư có những giây phút thật tuyệt cùng game AR-Triệu Hồi Sư