GỘP SERVER AR TRIỆU HỒI SƯ [ S12- S13- S14]

Gộp S12, S13 & S14 vào lúc 13h đến 17h ngày 29/12/2018.

1. Phần Quà Gộp Máy Chủ

    - Vàng : x500 Vạn Xu

    - Thể Lực : x300

    - Rương thức ăn cực phẩm : x10

    - Năng lượng thần khí : x1000

* Những lưu ý khi gộp server:

2. Những hoạt động sẽ được bảo lưu

    + Nạp lần đầu

    + Thẻ tháng, thẻ chí tôn

    + Dữ liệu Quỹ Trưởng Thành

    + Dữ liệu mua toàn server

    + Dữ liệu báo danh

    + Dữ liệu phần thưởng thăng cấp

    + Dữ liệu gia niên hoa mở server

    + Dữ liệu quà mỗi ngày

    + Dữ liệu đăng nhập 7 ngày

    + Bảo lưu dữ liệu lãnh địa

    + Bảo lưu dữ liệu dư hương

3. Những hạng mục được reset

    + BXH đấu trường

    + BXH Vượt Ải

    + BXH Công hội

    + BXH Anh Hùng

    + BXH Tặng Hoa

    + Thư

    + BXH lực chiến

    + BXH cấp bậc

    + BXH leo tháp

    + BXH công hội chiến

    + Dữ liệu phụ bản nhiều người

    + Dữ liệu công hội chiến

4. Những hạng mục của Công Hội

     + Bảo lưu cầu nguyện công hội

     + Bảo lưu BOSS công hội

     + Bảo lưu tất cả dữ liệu khác của công hội

     + Reset dữ liệu BXH và công hội chiến báo danh

     + Tên công hội server chính không thay đổi, Tên Công Hội ở server ghép vào sẽ thêm “.sn” vào phía sau.

------------------------------

Hãy cập nhật fanpage của AR-Triệu Hồi Sư để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé

Link Tải Game: http://bit.ly/2NGkpHc

Chúc Triệu Hồi Sư có những giây phút thật tuyệt cùng game AR-Triệu Hồi Sư