Sự Kiện Cuối Tuần_Tuần V_Tháng 11

Các Triệu Hồi Sư kính mến,

Để tiếp tục các sự kiện, Trư Muội xin gửi đến các Triệu Hồi Sư những sự kiện cuối tuần vô cùng hấp dẫn.Tuần này, các Triệu Hồi Sư sẽ có cơ hội nhận được các mảnh tướng SSR siêu "hịn" và combo nhân đôi phần thưởng, chuẩn bị đồ sát thôi các Triệu Hồi Sư ơi.

- Nội dung sự kiện như sau:

- Thời gian:  11h ngày 30/11/2018 đến 09h59 ngày 03/12/2018.

- Áp dụng cho tất cả server.

1. Triệu Hồi Giới Hạn:

- Thời gian diễn ra sự kiện:  11h ngày 30/11/2018 đến 09h59 ngày 03/12/2018.

- Cách Tham Gia: Thực hiện triệu hồi thần thánh 10 lần để tích điểm.

- Điều Kiện Bắt Buộc:

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện. 
+ Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần ở mỗi mốc đạt được trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.- Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện triệu hồi giới hạn.

- Phần thưởng:


2. Tiêu Thể Lực:

- Thời gian diễn ra sự kiện:  11h ngày 30/11/2018 đến 09h59 ngày 03/12/2018.

- Cách Tham Gia: Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu thể lực đủ mốc sẽ nhận được quà giá trị cao.

- Điều Kiện Bắt Buộc: 

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
+ Mỗi mốc tiêu thể lực chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong ngày.
+ 0h mỗi ngày làm mới lại hoạt động.
-Thời gian trao thưởng: Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Hoạt động trong game:

- Phần Thưởng :3. X2 Kim Cương :

- Thời gian diễn ra sự kiện:  11h ngày 30/11/2018 đến 09h59 ngày 03/12/2018.

- Cách Tham Gia: Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp đủ số mốc Kim Cương sẽ nhận được x2 Kim Cương cùng quà giá trị cao.

- Điều Kiện Bắt Buộc: 

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện. 
+ Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc xếp hạng khi kết thúc sự kiện.

- Nhận tích lũy các mốc nạp khi nạp ở mốc cao hơn. Ở mốc càng cao nhận càng nhiều phần thưởng các mốc.

- Thời gian nhận thưởng : Nhận thưởng trực tiếp lại giao diện Phúc Lợi - Tích Lũy Nạp.


4. X2 Rơi Nguyên Liệu:

- Thời gian diễn ra sự kiện: 11h ngày 30/11/2018 đến 09h59 ngày 03/12/2018.

- Cách Tham Gia:  Đăng nhập vào trò chơi vào thời gian diễn ra sự kiện tham gia vào chức năng thám hiểm để tìm kiếm nguyên liệu.

- Điều Kiện Bắt Buộc: 

+ Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
+ Người chơi phải giành thắng lợi trong thám hiểm khó sẽ nhận được x2 phần thưởng.

- Thời gian trao thưởng :  Nhận thưởng trực tiếp khi vượt thám hiểm.